اقامتگاه بین راهیاقامتی بین راهی

آدرس : ایران – جاده اصفهان کاشان – نزدیکی روستای ابیان

وضعیت : طراحی شده

نوع فعالیت : طراحی ( 1389 )

طراح : امید لوافان

 
1-View 1_Copy1.jpg

2- view 2_Copy1.jpg

3- plan_Copy1.jpg

4- Design Process step 1_Copy1.jpg

5- Design Process step 2_Copy1.jpg

6- Design Process step 3_Copy1.jpg

7- Design Process Final step_Copy1.jpg
  


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استودیو معماری لوافان می باشد.