بازسازی هتل پیروزی


بازسازی هتل پیروزی

آدرس : ایران – اصفهان – میدان امام حسین

وضعیت : اجرا شده

نوع فعالیت : طراحی و نظارت (1387 تا 88 _ 1389 تا 90 _ 1394 تا 96 )

طراحان : امید لوافان

کارفرما : شرکت هتل پیروزی1- Restaurant View (after)_Copy1.jpg

2- Restaurant View (before)_Copy1.jpg

3- Corridor view (after)_Copy1.jpg

4- Corridor view (under construction)_Copy1.jpg

5- interior elevation view_Copy1.jpg

6- managment office_Copy1.jpg

7-room interior view_Copy1.jpg
  


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استودیو معماری لوافان می باشد.