طراحی حوزه میدان اتریش

طراحی حوزه میدان اتریش

وضعیت : شرکت در مسابقه (فینالیست)

شرکت کنندگان : امید لوافان – مژده جمشیدی– بهراد فرمهینی فراهانی – سپهر انتظامی – علی کنگازیان – زهرا عکافیان

کارفرما : شهرداری تهران


diagram.jpg


میدان همنوایی اتریش و ایران (1).jpg


میدان همنوایی اتریش و ایران (2).jpg


میدان همنوایی اتریش و ایران (4).jpg


میدان همنوایی اتریش و ایران (6).jpg


میدان همنوایی اتریش و ایران (11).jpg

  


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استودیو معماری لوافان می باشد.